วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ เดินทางมาประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


เมื่อ 22 ก.พ.62  พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และคณะ เดินทางมาประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ตั้งอยู่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.ปัตตานี  พ.อ. ไพโรจน์ โตตามวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. และร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 หลังจากนั้นเดินทาง ไปตรวจเยี่ยม ประสานการปฏิบัติ ศูนย์ CCTV สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี และตรวจเยี่ยม ชคต.บางเขา อ.หนองจิก เพื่อสร้างความเข้าใจ การประเมินผล ความเข้มแข็ง ความพร้อม ชคต. ก่อนเปลี่ยนผ่าน สู่ ขั้นที่ 3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น