วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.41 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 1300 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู - อาจารย์ การไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร
ในวันนี้นับว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูฝึก ที่ได้อบรมสั่งสอน  ตลอดจนครูฝึกทุกท่าน ณ ที่นี้ ขอรับการไหว้ครูในครั้งนี้ด้วยความยินดีและตื้นตันใจ

สำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นการฝึกตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม นักศึกษาวิชาทหารทุกคนเมื่อทำการฝึกจบแล้วก็จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย และเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีระเบียบ มีวินัย มีความอดทน มีบุคลิกที่ดี และสำคัญที่สุดคือ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน ตั้งใจรับการฝึกอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพที่มีคุณภาพในการป้องกันชาติบ้านเมือง และการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น