วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร และเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่า ทหารม้า ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61 ตั้งแต่ 0800 - 1230 ศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร และเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่า ทหารม้าประจำปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้

1.พิธีเชิดชูเกียรติ และมอบของที่ระลึก ให้แก่นายทหารเกษียณอายุราชการชั้นยศ ร.ต. - พ.อ.(พ) โดย พลตรี ปรีชา   เบญจขันธ์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธี


2. รอง ผบ.ทบ. เป็น ผู้แทน ผบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการ เหล่าทหารม้า ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ ศูนย์การทหารม้า3. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาเป็นประธานในพิธี อำลาชีวิตราชการทหาร นายทหารเหล่าทหารม้า ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า


โดยมีทหารชั้นนายพล เหล่าทหารม้า เกษียณอายุราชการ จำนวน 36 ท่าน และ นายทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 128 นายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น