วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.5 ประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย LAND WORKING GROUP 1/2018

;วันที่ 20 กันยายน 2561 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ. ผบ.พล.ร.5 ประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย LAND WORKING GROUP 1/2018 ร่วมกับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รัมลี บินจาฟาร์ ผบ.พล.ร.2 กองทัพบกมาเลเซีย โดยทางฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ที่ โรงแรมเบย์วิว รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อรับทราบการดำเนินงานระหว่างฝ่ายไทยและมาเลเซียในห้วงที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติในอนาคต ของคณะทำงาน ทางบกไทย - มาเลเซีย และเป็นการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกำลังพลและหน่วยในทุกระดับ และร่วมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น