วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

วันนี้ 2 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯภาคใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์  เยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารพ่อและอาคารแม่ และชมอาคารพลังงานทดแทน เพื่อจะได้นำข้อเด่น และดี ไปเป็นแบบอย่างในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯศูนย์ครูใต้ จ.ปัตตานีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น