วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท.

เมื่อวันพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.๖๑ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น