วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 ประชุมทำความเข้าใจ แนวทางการดูแลวัด สำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และชุมชนไทยพุทธถดถอย ของศปพร.กอ.รมน.ภาค4 สน.

วันที่ 22 มี.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค4สน. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผบ.ร.151 /หน.คณะทำงานที่3 ได้ร่วมกับพล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะ เกี่ยวแผนและแนวทางการดูแลวัด/สำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และการดูแลขุมชนไทยพุทธถดถอยในปี 2561 ในพื้นที่จ.นราธิวาส โดยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส แกนนำไทยพุทธในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ วัดประชุมชลธารา ต./อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


ผลการประชุมทำให้แกนนำพระสงฆ์ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และวัด/สำนักสงฆ์, แกนนำไทยพุทธ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในแนวทางการดูแลวัด/สำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และชุมชนไทยพุทธถดถอย ของศปพร.กอ.รมน.ภาค4 สน. เป็นอย่างดี และจะได้ร่วมกันทำงานได้อย่างราบรื่นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น