วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วันที่ 27 ก.พ.61 เวลา 09.30 – 15.00 น.พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธาน การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ อาคารหอประชุมตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. (ท.) นำกำลังพลและอาสาสมัครแรงาน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน


วันที่ 27 ก.พ.61 เวลา 15.00 น. พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ.หัวถนน หมู่ที่ 8 ต.ดอนพุทธา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น