วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กำจัดผักตบชวา ลดรายจ่ายรัฐ เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน นำผักตบชวาที่ไร้ค่า มาแปรรูปเป็นสินค้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานภาครัฐ ร่วมกับนายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานภาคประชาสังคม/ประชาชน และ ดร.ไพจิตร แสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟล็กโซ่รีเสิร์ชกรุ๊ป เป็นประธานภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปเป็นสินค้า”

โดยเป็นโครงการต้นแบบนำร่องที่ บ.ฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบของผักตบชวาที่มีต่อแหล่งน้ำและชุมชน เช่น แหล่งน้ำตื้นเขิน ภาวะภัยแล้ง ภาวะน้ำท่วม สร้างมลภาวะต่อระบบนิเวศน์ และการท่องเที่ยว รวมทั้งการสัญจรทางทางน้ำ ทำให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการกำจัดในทุกๆปี

ด้วยการนำผักตบชวาวัชพืชที่ไร้ค่ามาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพและรายให้กับราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดงบประมาณทางภาครัฐในการกำจัดผักตบชวา โดย การนำ นวัตกรรมมาปรับใช้ในการลอกผักตบ เช่น ลอกผักตบด้วยการนำจักรยานมาประยุกค์ใช้เป็นการปั่นจักรยานลอกผักตบชวา , การนำรถไถนามาดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลอกผักตบ การสาธิตการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นสินค้า เช่น ดินปลูก ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักสาน วอล์เปเปอร์ 3 มิติ (Wallboard) การเพาะเชื้อเห็ดฟาง อาหารคน อาหารสัตว์ และก๊าชชีวะภาพ

ซึ่งโครงการนี้มีส่วนราชการและภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ได้ร่วมชี้แจงการสนับสนุนและการเชื่อมโยงโครงการฯ (board walk) อาทิ อ.เมืองจันทร์,สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ, ปศุสัตว์เมืองจันทร์, ธกส., ร้านค้าผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าในโครงการฯ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสาธิตขบวนการแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์, กลุ่มอาหารสัตว์, กลุ่มจักสาน, กลุ่มกระดาษและวอลล์เปเปอร์ 3 มิติ, กลุ่มการเพาะเห็ดฟาง และกลุ่มแก๊สหุงต้ม เป็นต้น

โดยมีส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน จิตอาสา นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน และจะขยายผลกิจกรรมต่างๆของโครงการไปสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อสนองต่อนโยบาย โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น