วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

พิธีถวายราชสักการะงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.ม.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมนำพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี


เมื่อ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ของหน่วยกองพลทหารม้าที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 8 กองพัน โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น