วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รื้อถอนกำแพงและประตูเหล็ก พร้อมปรับพื้นที่ ทางสาธารณะเพื่อเปิดทางเข้า-ออก

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด นครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน, นายสมผล เจียระธรรม นายก อบต.คลองจินดา, มว.รส.ช.พัน.9(พล.ร.9) น.ส.วิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันรื้อถอนกำแพงคอนกรีต และประตูเหล็ก พร้อมทั้งปรับพื้นที่เพื่อเปิดทางเข้า-ออกบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ลำลาดบางยาง หมู่ที่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นางจุฑามาศ รอดคลองตัน ผู้ร้องเรียนแทนนายพยอม บุญกอง(ผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ร้อง) และนายธีระชัย สุบรรณภาส (ตัวแทนเจ้าของพื้นที่/ผู้ถูกร้อง) ร่วมด้วย

ทั้งนี้ จากกรณี นายพยอม บุญกอง ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากการที่ นายพยอมฯ และญาติอีก 3 ครอบครัวไม่สามารถผ่านเข้า-ออกทางสาธารณะประโยชน์ได้ ต้องเข้า-ออกโดยการล่องแพข้างที่สาธารณะประโยชน์แทนเนื่องจาก นางฐิติมา สุบรรณภาส ทำรั้วคอนกรีตและประตูเหล็กปิดทางสาธารณะประโยชน์เกือบ 10 ปี

ซึ่ง นายพยอมฯ ได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ปี 2559 ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ,ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จนถึง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับเรื่อง ซึ่ง คณะกรรมาธิการฯ ก็ได้มีหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

🌟ศูนย์ดำรงธรรมฯและหน่วยงานต่างๆ ใน จ.นครปฐมได้ให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดซึ่งมีบางเรื่องต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ หลังจากได้รับเรื่องจาก คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นฯ ผวจ.นฐ.ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเข้าดำเนินการ ดังนี้.

✨15 ธ.ค.60 พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) ได้ร่วมกับ นายอำเภอสามพราน, นายก อบต.คลองจินดา และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขตามที่ได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรม

✨ 25 ธ.ค.60 ได้จัดประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามพราน โดยมี พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) เป็นประธาน ร่วมกับ นายอำเภอสามพราน ,อบต.คลองจินดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชิญ นางจุฑามาศ รอดคลองตัน(ผู้แทน นายพยอม บุญกอง) และ นายธีระยุทธ สุบรรณภาส(ผู้แทน นางฐิติมา สุบรรณภาส) ร่วมหารือ โดยนายธีระยุทธฯ(ผู้แทน) ได้ตกลงใจที่จะให้รื้อถอนกำแพงและประตูเหล็ก

✨ 15 ม.ค.61 ได้ร่วมกันรังวัดที่ดินพื้นที่ดังกล่าว และ พ.ต.ท.ธีระเกียรติ สุบรรณภาส ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกในพื้นที่ที่มีการสร้างกำแพงและประตูเหล็ก ได้ทำหนังสือยินยอมให้รื้อถอนกำแพงและประตู 

✨ จนกระทั่ง 19 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 0930 -1330 น. ได้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักร จาก นายศิริพันธ์ พันธ์เจริญ (อดีตกำนัน ต.คลองจินดา) ได้ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนกำแพงและประตู พร้อมปรับพื้นที่ทางสาธารณะเพื่อเปิดทางเข้า-ออกและยุติปัญหาความเดือนร้อนดังกล่าว
ที่มา:Wassana Nanuam

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น