วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่มศิลปาชีพ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานศิลปาชีพ รับทราบปัญหา และให้ความช่วยเหลือกลุ่มศิลปาชีพ 3 แห่งได้แก่


✨1.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ.โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

✨2.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ.ปลักช้าง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

✨3.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ.ทุ่งฝ้าย ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น