วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์เกิดวาตภัย พายุหมุน

เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๐, ๐๗๓๐ พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.๔๕/ผอ.ศบภ.มทบ.๔๕ เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ ผวจ.สุราษฎร์ธานี และตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนของ นขต. ศบภ.มทบ.๔๕ (ค่ายวิภาวดีรังสิต) จากสถานการณ์เกิดวาตภัย พายุหมุน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๑๒๐ หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕ ราย ความเสียหายอยู่ในระหว่างสำรวจ

🌟๑. การช่วยเหลือของ ศบภ.มทบ.๔๕ โดย มทบ.๔๕ ร.๒๕ ศปภอ.ทบ.๔๕ และ ร.๒๕ พัน ๓ จัดกำลังพล /รยบ.ขนาดใหญ่ รยบ.ขนาดเล็ก / พร้อมเครื่องมือ เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย/ ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน, จัดสารวัตรทหารอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดชุดช่างซ่อมบ้านที่พังเสียหาย เข้าช่วยเหลือ จำนวน ๕ จุด ดังนี้
✨ หมู่บ้านซอยดอนนก ๒๙ บ้านพังเสียหาย จำนวน ๓๗ หลัง
✨ หมู่บ้านซอยชนเกษม ๒๑ บ้านพังเสียหาย จำนวน ๕ หลัง
✨หมู่บ้านวังเพชร บ้านพังเสียหาย จำนวน ๘ หลัง
✨ ชุมชนโรงเลื่อยในลึก บ้านเสียหาย จำนวน ๓๐ หลัง
✨ ชุมชนหมู่บ้านวังเพชร บ้านพังเสียหาย จำนวน ๘ หลัง


🌟๒. ขณะนี้การช่วยเหลือยังดำเนินต่อไป จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และเข้าสำรวจความเสียหายแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น