วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

WHO ARE YOU ?: กองทัพภาคที่ 3

WHO ARE YOU ?: กองทัพภาคที่ 3: เมื่อ 15 ตุลาคม 2560 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ประธานพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จชต.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองพลทหารม้าที 1...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น