วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ศบภ.มทบ.19 เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อ 16 ต.ค.60 พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.ศบภ.มทบ.19 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือภัยพิบัติ ร่วมกับ ทม.อรัญญประเทศ , ทต.บ้านใหม่หนองไทร , มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอรัญประเทศ และมูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ ณ ลานจอด รสพ.ร.12 พัน.3 รอ. (หน้า บก.ศบภ.มทบ.19)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น