วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติการและการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ร่วมคณะ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติการบ้านแปกแซม และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม บ้านหินแตว หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และรับมอบของที่ระลึก ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง และเยี่ยมชมโครงการฯ ด้วย ณ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม บ้านหินแตว หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น