วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

WHO ARE YOU ?: กอ.รมน.

WHO ARE YOU ?: กอ.รมน.: กอ.รมน.โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. นำนักศึกษาโครงการเพชรในตมชั้นปีที่๑ และชั้นปีที่๓ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น