วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     ด้วยมีพระราชปรารภว่า "พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลายด้วยพระบารมีและพระเมตตา ได้ทรงพระราชทานแนวความคิด พระราชดำริและข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง หากจะได้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ นี้ มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงต่อสถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและตนเอง ซึ่งจะนำพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุก ๆ คน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป หวังว่าวิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และนำความสุขความเจริญ มาสู่ผู้ชมในทุกประการ"
   
เผยแพร่ :สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม

ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
ตอน ๒ พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ


ตอน ๓ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง

ตอน ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น