วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

บางระกำโมเดล 60

พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำ หรือ บางระกำโมเดล 60 เพื่อขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบประชารัฐ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การนำน้ำเข้าทุ่งหน่วงน้ำ ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น