วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสนาธิการทหาร มอบอาคารหลังฝึกร่วมคอบราโกลด์​2020


วันที่ 5 มีนาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร​พร้อมนายไมเคิล จี. ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael G. Desombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และ พลโท เฮอร์แมน สเตซี่ แคลร์ดี (LTG H. Stacy Clardy) ผู้บัญชาการกำลังรบนอกประเทศ นาวิกโยธินที่ 3​ และผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธิน ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020​ ณ โรงเรียนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึกฯ เสริมสร้างรายได้และประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่


โครงการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย จังหวัดระยอง โครงการที่ 2​ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี โครงการที่ 3​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการที่ 4 โรงเรียนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก โครงการที่ 5​ โรงเรียนบ้านวังไทร จังหวัดสุโขทัย โครงการที่ 6 โรงเรียนวัดดงข่อย จังหวัดพิษณุโลก และโครงการที่ 7 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ยังจัดบริการทางการแพทย์ทหาร การแจกแว่นสายตา และบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมในพิธีฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น