วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผช.ผบ.ทบ. ตรวจความพร้อมของสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ในพื้นที่ ทภ.2


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมของสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ในพื้นที่ค่าย สุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โดยมี พลโท พันธ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ให้การต้อนรับและร่วมคณะ ณ สนามบิน บน.1
และเวลา 10.00 เดินทางถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้ารับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่ง กองทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ในระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น