วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 20


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 20 ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมรับการฝึกจาก 7 ประเทศ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เว็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 พร้อมด้วย พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผู้บัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติ และ พ.อ. มาร์ค อลัน คัมมิ่งแฮม หัวหน้าโครงการช่วยเหลือประชาชนกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ซึ่งถือเป็นการฝึกร่วม / ผสม ทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริการ่วมเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 39 โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วยกองทัพไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี และ มาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนมีอีก 2 ประเทศ มีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก มีประเทศในโครงการเสนาธิการผสม รวม 29 ประเทศ จำนวนทหารมากกว่า 9,000 นาย


รูปแบบการฝึกประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการ, โครงการช่วยเหลือประชาชน, การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริมเพิ่มพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก ทั้งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพ มิตรประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการความชำนาญและเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติการของ กองกำลังผสมนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทยและมิตรประเทศ กับประชาชนในพื้นที่การฝึก และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก


นอกจากนี้จะมีการฝึก Cyber Warfare อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยจะทำการฝึกทุกปี ในการฝึกครั้งนี้มีการดูแลเรื่องความสะอาดและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 การวางมาตรการป้องกันจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งที่พัก พื้นที่ฝึก การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดในทุกกรณี ส่วนพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 จะมีขึ้นในวันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล. ดูน้อยลง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น