วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล


วันที่ 22 ม.ค.63 พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำระดับรุนแรง จำนวน 209 แห่ง ในพื้นที่ 43 จังหวัด ซึ่งกองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง รับผิดชอบดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 46 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก(อ.วังทอง,อ.ท่าโบสถ์) จังหวัดนครสวรรค์(อ.ตากฟ้า) และจังหวัดชัยภูมิ (อ.เกษตรสมบูรณ์,อ.แก้งคร้อ) ณ บริเวณสนามบิน ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
 พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น