วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“ผบ.ศตก.” FPC กับ เสนาธิการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ กองทัพจีน เตรียมฝึก ต่อต้านก่อการร้าย ครั้งใหญ่ อาเซี่ยน-จีน ที่ กวางตุ้ง - กุ้ยหลิน


วันที่ 1 ก.ค.62 พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศูนย์ต่อต้านก่อการร้าย บก.ทัพไทย ร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายกับ พลตรี เถา กวง รอง เสนาธิการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และคณะผู้เชี่ยวชาญต่อต้านก่อการร้าย ‘กลาโหมอาเซียน-คู่เจรจา’ 18 ประเทศ จับมือ 3 มหาอำนาจ ‘จีน - สหรัฐฯ - รัสเซีย’ ก่อนฝึกร่วมภาคสนามที่จีน พ.ย.62


พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เข้าร่วมการประชุมวางแผนการฝึกขั้นสุดท้าย Final Planning Conference ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus EWG on CT) 25 - 29 มิ.ย.62


โดยมีการประชุมแบบทวิภาคี ที่ เมืองกวางโจว มณทลกวางตุ้ง และการประชุมแบบพหุภาคี ที่ เมืองกุ้ยหลิน มณทลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพลโทชัชชัย ได้เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ พลตรี เถา กวง รอง เสนาธิการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เป็นประธานร่วมฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีผู้แทนอีก 16 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มีการตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมการสำหรับการฝึกภาคสนาม ในพื้นที่กองพลน้อยที่122 สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้แสดงบทบาทนำในการพัฒนาความร่วมมือในกรอบ ADMM-Plus


โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา โหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในอนาคต ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกในครั้งนี้ มาพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพไทยด้านการต่อต้านการก่อการร้ายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น