วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.15 ร่วมทำการฝึกเดินทางไกลและตรวจสภาพความพร้อมรบประจำเดือน ก.ค.62


เมื่อ 30 ก.ค. 62 เวลา 0530 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 ร่วมทำการฝึกเดินทางไกลและตรวจสภาพความพร้อมรบประจำเดือนโดยมีกิจกรรมดังนี้
✨ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วยส่วนฐาน, ร.153 และ นขต.ร.153
✨ ผบ.พล.ร.15 และ ผบ.นขต. นำหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยเดินทางไกลประจำเดือน ระยะทาง 10 กม. เพื่อฝึกการเคลื่อนย้ายเป็นหน่วยและเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลและแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยเหนือ


✨ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่ายระหว่างเดินทางไกลโดย ผบ.พล.ร.15 ได้พบปะ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน บ.ห้วยน้ำเย็น ม.2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
✨การแข่งขันแข่งขันเดินเร่งรีบและยิงปืนทางยุทธวิธีประจำเดือน ระดับ ชป.ๆละ 12 นาย จำนวน 17 ชป. ทั้งนี้เพื่อเตรียมการสำหรับกำลังพลที่จะปฏิบัติราชการสนาม ที่จะต้องปฏิบัติงานเป็น ชป.จรยุทธ์ ตามนโยบายของ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4
✨ มอบโล่ พร้อมเงินรางวัลสำหรับหน่วยที่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และ อันดับ 2 ตามลำดับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ที่ร่วมแข่งขันเดินเร่งและยิงปืนทางยุทธวิธีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น