วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สวนรื่นฤดี  พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาข้อมูลและพื้นที่เป้าหมายในการลงพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนหน่วยขึ้นตรงในส่วนภูมิภาค มีการจัด “ชุดตรวจร่วมกับกอ.รมน.จังหวัด”ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

โดย ชุดตรวจร่วมประกอบด้วย
1. กอ.รมน.จังหวัด
2. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
3. นายอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
5. สาธารณสุขจังหวัด
6. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค


และจะทำการตรวจในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เน้นประสิทธิภาพในการบำบัด โดยจะทำการตรวจพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
สำหรับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. จะลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้ 1 ก.พ.62การดำเนินการเป็นไปตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้มีสั่งการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

โดยมอบให้ กอ.รมน.จังหวัด เตรียมการและจัดชุดตรวจร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย 

ทั้งนี้ จะเพ่งเล็งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ อาทิ โรงงานที่ใช้ถ่านหิน น้ำมันเตา และฟืนเป็นเชื้อเพลิง รวมถึง โรงงานที่มีการใช้ระบบหล่อเย็น และโรงงานหลอมโลหะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น