วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 ส.ค. 61 เวลา 0800  โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ตำบลหลักช้าง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสากรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จำนวน 1000 ต้นโดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ผู้ร่วมพิธี ฯ ประกอบด้วย พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช  นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาย มนต์วิทย์ ไชติทักษฎายุธ นายอำเภอช้างกลาง คณะกรรมการบริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมด้วย คุณอลิสลา พงศ์พรหม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 41 กำลังพลทหารในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ชมรมหทารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที อำเภอช้างกลาง อำเภอนาบอน และ อำเภอพิปูน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีฯนาย สุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดปลูกต้นไม้ ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมรา จำนวน 1000 ต้นการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ที่สนับสนุนพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครศรีธรรมราช นำกำลังพลทหารมาช่วยเตรี่ยมพื้นที่ ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี ผู้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนักของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคต เช่น การขาดน้ำ เพื่อการเกษตร รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรที่จะได้รับความเดือดร้อน ขอฝากต้นไม้ที่ปลูกไว้ในวันนี้ ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติมโตต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น