วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ ผอ.ศปพร. เป็นประธานการประชุมกลุ่มศิลปาชีพและพบปะแกนนำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 17 ส.ค.61 ช่วงเช้า พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ ผอ.ศปพร. เป็นประธานการประชุมกลุ่มศิลปาชีพในความรับผิดชอบ 16 กลุ่ม ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุม บก. ร.151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงาน, ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือที่ให้ไปแล้ว, รับทราบปัญหาและดำรงสภาพหล่อเลี้ยงขวัญกำลังใจสมาชิกศิลปาชีพให้ดีขค้น....จากการประชุมกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพมีขวัญและกำลังใจดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสาน รักษางานศิลปาชีพให้ดำเนินต่อเนื่องสืบไป
ต่อมา ภาคบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พบปะกลุ่มแกนนำหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.ไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อรับทราบปัญหาของหมู่บ้าน, ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ให้แนวทางไว้, เยี่ยมกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว, เลี้ยงไก่ไข่, เลี้ยงแพะ และประชุมให้แนวทาง การบริหารจัดการหมู่บ้าน และสหกรณ์ เพื่อให้โครงการเดินต่อไปได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น