วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 0900 พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม กศน.​อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบการ และประชาชน จำนวน​162 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้แก่หน่วยราชการต่างๆ นำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น