วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการ"ตลาดประชารัฐ "

พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการ"ตลาดประชารัฐ "

นำผลผลิตของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพ ออกมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือ ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทดลองโครงการนำร่องใน สถานีบริการน้ำมันในจังหวัดต่างๆ ของอีสานตอนล่าง 10 จังหวัด จำนวน 9 สถานีบริการ 4เม.ย. – 15พ.ค.2561 

งานนี้ มี คุณบุญชัย สุวรรณปิฎกกุล ผู้จัดการฝ่ายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม คุณสุธีณพ ธัญญสิริ ผู้จัดการเขตอาวุโสและคุณนราวดี เสพย์ธรรม ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นาย วินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ คุณศักดิ์สิทธิ์ รัถยาภิชาติ ภาคเอกชนเจ้าของกิจการปั๊ม ปตท. พร้อมทั้งหน่วยงาน ให้ความร่วมมือ ได้ร่วมกันจัดโครงการตลาดประชารัฐ ในสถานบริการน้ำมัน ปตท. บริษัทจำกัด บี อาร์ วาย ปิโตรลียม บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 

เป็นไป​ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐ ที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือโครงการ "1 ประชารัฐ 1ภูมิภาค "ระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนความร่วมมือโครงการประชารัฐ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น