วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน

วันนี้ 21 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองร้อยไพรวัน-เจ๊ะเห เพื่อดำรงขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง/หมู่บ้านเสริมทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุรุนแรง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


มีสมาชิก อรบ. เข้าร่รับการฝึกอบรม 120 คน ซึ่งราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน.....ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งพัดลมเพดานศาลาวัดเกาะสวาด ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ จำนวน 40,000 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น