วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. สั่ง กอ.รมน.ภาค , กอ.รมน.จังหวัด อำนวยความสะดวกประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ ( 25 ธ.ค.60 ) พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสิ้นปี ตั้งแต่ปี 55-59 พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่ เช่น การขับรถเร็วกว่าที่กำหนด . ประมาท , คึกคะนอง , ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร , เมาสุรา และหลับใน เป็นต้น การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี นครราชสีมา พิษณุโลก โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเส้นทางตรง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นช่วงตอนเย็นถึงหัวค่ำ คือเวลา 16.00 – 20.00 น. ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

การดูแลรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสิ้นปี 60 นี้ พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้แก่ ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สาธารณสุข , กองกำลังรักษาความสงบ , มูลนิธิภาคเอกชน , จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกทุกเส้นทางและทุกชุมชน รวมถึงการรณรงค์ให้ “สถาบันครอบครัว”ช่วยกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงอันตรายต่างๆ ด้วยการย้ำเตือนคนในครอบครัวของตนเองในการใช้ยานพาหนะตามกฎจราจรเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และให้มวลชน กอ.รมน. , เครือข่ายข่าวประชาชน กอ.รมน. ร่วมกับจิตอาสา ในการช่วยกันดูแลสอดส่องเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนให้มีความปลอดภัย

พล.ต.พีรวัชฌ์ฯ ได้กล่าวอีกว่า ในห้วงเทศกาลสำคัญๆ มักจะมีการแอบแฝงการกระทำผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง เช่น การลักลอบขนย้ายยาเสพติด , การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอาชญากรรมต่างๆ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือพบเบาะแสการกระทำความผิดทำให้สังคมเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น แหล่งมั่วสุมการพนัน/เสพยาเสพติด หรือพบพฤติกรรมของผู้น่าสงสัยจะก่อเหตุอาชญากรรมในละแวกชุมชน เป็นต้น โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ หรือที่จุดตรวจจราจร, จุดบริการประชาชน หรือที่ กอ.รมน.จังหวัด ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เทศกาลส่งความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นห้วงวันเวลาแห่งความสุขในครอบครัว กอ.รมน. จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการใช้ยานพาหนะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด วางแผนการเดินทางแต่เนิ่น รวมทั้งเตรียมพร้อมสภาพร่างกาย และตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น