วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงานโครงการศิลปาชีพ และการปรับปรุงศาลาทรงงาน

เมื่อ 18 ธ.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.นำคณะทีมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทภ.4 และกอ.รมน.ภาค4 สน.เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการศิลปาชีพ และการปรับปรุงศาลาทรงงาน ให้เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่9

ที่ศูนย์ศิลปาชีพละหารทราย อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางนำมาประยุกต์และปรับปรุงการดำเนินงานศิลปาชีพและศาลาทรงงานของทภ.4 และกอ.รมน.ภาค4 สน.ให้ดีขึ้นต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น