วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

WHO ARE YOU ?: กอ.รมน.

WHO ARE YOU ?: กอ.รมน.: เมือ 4 ต.ค.60 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง ผอ.สนษ.ปรมน.ทบ ประดับยศให้ผู้ใต้บ้งคับบัญชา โดยมี พ.อ.วรพจน์ ปูรณโชติ เข้ารับการประดับยศ พ.อ.(พ) ณ สำนัก...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น