วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจน้ำท่วมในพื้นที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560  พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในพื้นที่บ้านคุยจั่น ตำบลเชียงขวัญ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน บ้านคุยจั่น และบ้านคุยโพธิ์ ณ จุดพักพิงชั่วคราวบ้านคุยจั่น ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น