วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ผบ.ทบ.ให้ความห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (16 ต.ค.60) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในระยะห้วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมเกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดทุกภูมิภาค


พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้ห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น กกล.รส. , หน่วยแพทย์ , หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที

นอกจากนี้ให้ กอ.รมน.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึง การถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงการประสานงานกับทุกภาคส่วน ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศเหมือนกับส่วนกลางมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น