วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

กอ.รมน.ยันยุทโธปกรณ์มีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้ดี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. พ.อ. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.กล่าวถึงกรณี นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษก พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงกรณีคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนใน ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เสียชีวิต 4 ราย


โดยระบุว่ากองทัพควรจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูง อาทิ เสื้อเกราะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ส่องสว่าง ไม่ใช่เน้นแต่จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก เช่น เรือดำน้ำ เรือเหาะ   แต่ละเลยอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนั้น


พ.อ.พีรวัชฌ์ฯ ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน สำหรับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กอ.รมน.ได้จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็นยุทโธปกรณ์อุปกรณ์เฝ้าตรวจพื้นที่ ป้องกันบุคคล และป้องกันเหตุรุนแรง เช่น กล้องวงจรปิด(CCTV) , กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน , รถเกราะ , รถหุ้มเกราะ , เสื้อเกราะป้องกันกระสุน , เครื่องมือตัดสัญญาณจากคลื่นโทรศัพท์และวิทยุ ซึ่งที่ผ่านมายุทโธปกรณ์ต่างๆได้นำมาใช้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันเหตุร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดี


ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ได้ยึดถือนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย และนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคงในทุกมิติ การเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วนไม่ได้มีความหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ และยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีและเกิดสันติสุขต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น