วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล 990 นาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 990 ตำแหน่ง


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล เดือนตุลาคมนี้ จำนวนทั้งสิ้น 990 ตำแหน่ง

ตามราชกิจจานุเบกษา ตำแหน่ง

ตามราชกิจจานุเบกษา ยศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น