วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Vector Balance Torch 17-1

การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัส " Vector Balance Torch 17-1" กองทัพบกโดย กองพันปฏิบัติการพิเศษ ทำการฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษจากกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัส " Vector Balance Torch 17-1" ในห้วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่ฝึกใน อ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.สระบุรี, จ.ชลบุรี, กรุงเทพฯ, จ.ลพบุรี และ ชัยนาท ในการฝึกครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น