วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ให้การต้อนรับ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 ,พลตรีรเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ,พลตรีทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, และนางวราภรณ์
วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

ให้การต้อนรับ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้นำคณะ รมช.คมนาคม เยี่ยมชม”โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ” ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โดยได้เยี่ยมชมโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งมีจุดประสงค์ทำการขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำแจกไปจ่ายให้ประชาชนนำไปเลี้ยงต่อไป

ในการนี้ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 ได้นำผลิตภัณฑ์จากถั่วมะแฮะแปรรูปซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น แกงถั่วมะแฮะ และน้ำเต้าหู้ถั่วมะแฮะ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากถั่วมะแฮะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง

ต่อจากนั้น คณะฯได้นั่งรถรางไปเยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ซึ่ง กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 เป็นหน่วยรับผิดชอบดำนเนินการ จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยม ชมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบดำเนินการโดย พันโท ณัฐพงศ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันนทหารปืนใหญ่ที่ 104 โดยมีพันเอกสมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 กล่าวบรรยายสรุปการดำเนินโครกงาร ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสนใจการเลี้ยงจิ้งกุ่ง(จิ้งหรีด) เป็นพิเศษ

จากนั้น คณะเดินทางไปต่อที่กองพันทหารม้าที่ 9 มีพันโท ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโครงการ แปลงนาสาธิตปลูกข้าว ที่กองพันทหารม้าที่ 9 ได้ทำการปลูกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงโยนพันธุ์กล้าในแปลงนาสาธิต เพื่อจะทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ทางกองพันทหารม้าที่ 9 จัดให้มีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ควาย และเพาะไส้เดือน โดยเฉพาะปลาช่อน ซึ่งมีความเชื่องเป็นพิเศษ และยังได้ทำการปลูกพืชสวนครัวอีกหลากหลายชนิด ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลใช้พื้นที่และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ปลูกที่กินและกินที่ปลูก


ภาพ/ข่าว : เพจข่าวที่นี่เมืองสองแคว/พิดโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น