วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ครบรอบปีที่ 31 เปิดใช้กองบัญชาการกองทัพบก

31 ปี เปิดใช้ "กองบัญชาการกองทัพบก"


พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานรำลึกวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 31 โดยที ผบ.14 หน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก ร่วมพิธีถวายสักการะ พระชัยมงคลภูมิและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 36 รูป จากวัดอาวุธฯ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงประกอบพิธีสงฆ์และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จำนวน 69นาย จากกำลังพลทั้ง 14 หน่วยในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบก

นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษมื้อกลางวันแก่กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกด้วย กองบัญชาการกองทัพบก เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงกลาโหม และอีกส่วนหนึ่งบริเวณสวนรื่นฤดี เขตดุสิต ต่อมากองทัพบกเล็งเห็นว่าสถานที่เดิมค่อนข้างคับแคบ

ขณะเดียวกันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานครได้ย้ายไปอยู่จังหวัดนครนายก จึงเล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมมีความเหมาะสม
อย่างยิ่ง เนื่องจากเคยเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลัก ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่กองทัพบก หลายท่าน และมีพื้นที่กว้างขวาง การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางผ่านของแขกบ้านแขกเมือง พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงได้สั่งการให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบกและได้กระทำพิธีเปิด ที่ทำการของกองบัญชาการกองทัพบก ครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2529

เครดิตภาพและข่าว:
Wassana Nanuam

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น