กองทัพภาคที่ 3

เมื่อ 16 ต.ค.60 เวลา 1330 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค3 สย.1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ ในการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยที่จะปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม บก.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ต.ก.

 เมื่อ 15 ตุลาคม 2560 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ประธานพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จชต.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


เมื่อ 14 ตุลาคม 2560 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 และภรรยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ของกองพลทหารม้าที่ ๑ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


 เมื่อ ๑๕๐๘๐๐ ก.ย. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.๗ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา พล.ร.๗ และครอบครัวกำลังพลที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2560 พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "คนพิจิตรตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ณ บริเวณศาลากลางน้ำบึงสีไฟ อ.เมือง จว.พ.จ. โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พ.จ. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านตรวจ จุดบริการประชาชน และตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุป ของ กกล.รส.ประจำจังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560


เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และพิธีปักหมุดเขตพัทธสีมา ณ วัดทุ่งทอง ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จว.น.ว.


เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 20.00 น. พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. ร่วมกับ ภ.จว.น.ว. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกตรวจสถานที่ราชการสำคัญ สำนักงานศาล จว.น.ว.,ศาลปกครอง , รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.ค่ายฯ โดยตรวจกำชับเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ให้มีการระวังป้องกันพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด
กองทัพภาคที่ 3 โดย ม.พัน.9 และ ป.พัน.104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ทำตามรอยเท้าพ่อ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ ทำนา ..ไม่ต้องเที่ยวไกลในค่ายก็เที่ยวได้ เพิ่มเติมความรู้...เขตทหารเข้าได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น